Vogtsaken (Fiskviksaken)

Under aliaset "Fiskvik" infiltrerte Henry Rinnan høsten 1941 en kommunistisk motstandsgruppe i Trondheim og omegn. Saken er i samtida omtalt som Vogtsaken ("Sache Vogt"), og er også benevnt Fiskviksaken og kommunistsaken.

Skrevet av Arne Langås

I 1941 infiltrerte angiveren Henry Rinnan en motstandsgruppe ledet av medlemmer av Norges kommunistiske parti i Trondheim. Gruppen var blitt dannet tidligere samme år, og er beskrevet slik i Klaus Grønengs bok Rinnan-banden:

Det var den gang man i nasjonalsinnede kretser hadde tatt opp holdningskampen. Det ble illegalt drevet propaganda for å skape en fast holdning mot tyskerne og NS, og trukket opp visse linjer for hvordan man skulle ta det. Og den gruppe som her er nevnt øvet et betydningsfullt virke den gang. (Grøneng 1950, s. 54)

Under dekke av å være sjømannen "Fiskvik" fikk Rinnan kontakt med gruppemedlemmet Erling Henriksen:

En dag utpå høsten satt en av gruppens medlemmer [Henriksen] på Folkets Hus' kafé og kom her i snakk med en fremmed, – en yngre bitte liten, ganske velkledt kar – og det viste seg da at de delte det samme syn, når det gjaldt tyskerne og NS. Den vesle karen sa han het Fiskvik, var sjømann, men at han nå ville slutte med dette yrket. Han nevnte også at han eiet en del penger, som han gjerne ville bruke til illegalt arbeid. Den andre fikk tillit til ham, og like etter ble han introdusert i gruppen, hvor han først fikk beskjedne oppgaver, men etter hvert mere og mere betrodd, kom i kontakt med ledelsen og reiste en del rundt i distriktene som propagandist. (Grøneng 1950, s. 54)

Om den påfølgende opprullingen skriver Grøneng:

Så satte plutselig SD i verk omfattende arrestasjoner i Trondheim, nettopp blant denne illegale gruppes medlemmer. 53 personer i Trondheim og Trøndelag ble satt i fengsel. Noen kom ut igjen forholdsvis fort, men de fleste satt fengslet helt til kapitulasjonen og to av arrestantene, Karl Langlie og Fritjof Holthe, døde i tysk fangenskap. – Dette var et av Rinnans første spionasjeverk i Trondheim, framholdt statsadvokaten, og opprullingen av denne illegale gruppe var en meget følelig affære. Mange dyktige folk i motstandskampen ble satt ut av spillet. Blant de arresterte var f.eks. stortingsmann Vogt, varaordfører Kjennerud, billedhogger Odd Hilt, Mette Linge, og at de ble satt ut av spillet betød et beklagelig tap for det illegale arbeidet den gang. (Grøneng 1950, s .55)

På fangekortene til flere av det arresterte står det "wegen kommunistischer Einstellung in Haft" (fengslet på grunn av kommunistisk innstilling). Senere er det på flere kort tilføyd "Vogt", etter avisredaktør og NKP-politiker Jørgen Vogt.

Under opprullingen kom Rinnan også på sporet av Henry Thingstad, som han mente hadde en sentral rolle i gruppen, men Thingstad fikk gå fri til en senere aksjon.