Vi trenger din hjelp

Arbeidet med Fanger.no er bare i startfasen. Vi trenger hjelp av frivillige i alle faser av arbeidet: framfinning, innsamling og digitalisering av kilder, og registrering av data.

Korrigering av opplysninger

Etterkommere kan hjelpe oss med å kvalitetessikre biografiske opplysninger og opplysninger om fangenskap. Dette kan typisk gjelde feil og mangler angående skrivemåte av navn, fødselsdato, bostedsadresse, yrke og sivil status. Som regel vil dødsdato mangle i personprofilene, så fremt ikke personen døde i fangenskap.

Når det gjelder korrigering av opplysninger om hendelser knyttet til fangenskapet, er det et krav at det må foreligge skriftlig dokumentasjon.

Framfinning av privat materiale

Har du fotografier, fangebrev, dagboknotater, nedskrevne beretninger eller kanskje gjenstander etter en slektning som har vært fange under verdenskrig? I så fall håper vi at du ønsker å stille dette til dispoisjon for oss. 

Innsamling og skanning av materiale fra private

Det er et stort behov for å digitalisere materiale som samles inn fra private. Dette arbeidet vil skje gjennom et samarbeid med Slekt & Data, lokale historielag og Den norske Natzweiler- og Dachaukomite.

Skanning av arkivmateriale

Det aller meste av fangenskapsrelatert arkivmateriale på Riksarkivet er nå digitalisert. Men på et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å knytte frivillige til klargjøring og skanning av ytterligere materiale på Riksarkivet eller ved andre lokasjoner i Arkivverket.

Registrering av data

Registratorer vil få opplæring og bli en del av teamet som jobber med å legge inn innhold i Fanger.no. De fleste registratorene vil arbeide hjemmefra, men for de som bor i nærheten av ARKIVET og Falstadsenteret er det mulig å tilrettelegge for arbeidsplasser der.

Økonomisk støtte

Prosjektet trenger penger til fortsatt drift og utvikling. 

Vil du bidra?

Dersom du ønsker å bidra, kontakt oss på epost post@fanger.no