Bruksanvisning

Du kan søke etter navn på fanger og fangesteder, enten direkte fra forsiden eller fra egne søkesider. Du kan også bla i alfabetiske lister over fanger og fangesteder. Nedenfor viser vi deg hvordan du kan foreta effektive søk.

I søkefeltet på forsiden kan du skrive inn navn både på fanger og fangesteder. Med en gang du begynner å skrive, starter søket og utlistingen av navn. Det er mulig å søke både på fornavn og etternavn. Dersom du ikke finner den personen du søker etter i utlistingen, kan det ofte skyldes at personen er registrert med flere fornavn, mellomnavn, dobbelt etternavn eller at navnet som er registert er skrevet annerledes enn det som var bruksnavnet.

På samme måte som du kan søke etter navn på personer fra forsiden, kan du søke etter fangesteder.

For mer avanserte søk kan du gå til en av tre søkesider. Disse nås via knappene i toppmenyen, og gjelder "Personer", "Fangesteder" og "Historier".

På siden "Søk etter personer" finner du et søkefelt øverst; her kan du kun søke på navn på fanger. I dette feltet må du først skrive inn navnet du vil søke på og deretter trykke ENTER. Utlisting av relevante navn vil da dukke opp lenger ned på siden. 

Midt på siden fins en ramme med følgende kategorier som du kan bruke for å filtrere søk:

 • kjønn
 • landtilhørighet
 • bosted land
 • bosted fylke
 • bosted kommune
 • fødested land
 • fødested fylke
 • fødested kommune 

Alle fanger i databasen er registrert med kjønn og landtilhørighet. De fleste personer er også knyttet til et bosted. Men registreringsarbeidet har ikke kommet like langt når det gjelder fødested. Søk på personer som var bosatt i en kommune, vil gi ganske eksakte treff, mens antall personer knyttet til en kommune gjennom fødested, foreløpig vil gi et mye lavere antall treff enn det som var tilfellet.

Som det vil framgå av årstallet ved siden av kategoriene for bosted og fødested, har vi tatt utgangspunkt i den geografiske inndelingen i Norge i 1947. Vi mener at dette vil ha størst verdi for alle som er interessert i lokalhistorie, fordi antall kommuner på dette tidspunktet var på det høyeste. En uheldig side ved dette er likevel at mange kommuner som siden har blitt sammenslått, og som i dag oppfattes som én geografisk enhet, framstår som adskilt. Ett eksempel er tidligere Aker kommune, som var egen kommune i 1947, men som siden 1948 har vært en del av Oslo. Dette er grunnen til at f.eks. Bredtveit fengsel står oppført som et sted i nettopp Aker kommune.

Kategorien landtilhørighet betyr ikke det samme som statsborgerskap. På fangeprofilsidene benyttes begge disse kategoriene. I vår sammenheng angir landtilhørigheten at en fange var hjemmehørende i Norge gjennom bosted eller arbeid, selv om personen kan ha hatt annen nasjonalitet og statsborgerskap enn norsk. Dette gjelder for eksempel en del amerikanske statsborgere som var bosatt i Norge, og som ble arrestert i en aksjon i 1942

Siden "Søk etter fangesteder" er bygd opp på samme måte som søkesiden for personer.

Dersom du ikke skriver inn et søk, kan du bla i den alfabetiske listen over fangesteder nederst på siden. Legg merke til at fangestedsnavn med spesialtegnet "/" (som gjelder fartøyer) er oppført før bokstaven A.

Her kan du filtrere søk ut fra følgende kategorier:

 • type fangested
 • lokasjon land
 • lokasjon fylke
 • lokasjon kommune 

Fylke og kommune brukes kun om fangesteder i Norge, ikke i utlandet. Kategorien "type fangested" inneholder følgende underkategorier:

 • leir
 • fengsel
 • tukthus
 • rettersted
 • skip
 • sykehus
 • ubåt
 • tilfeldig fangested
 • interneringssted etter befrielsen
 • ukjent

Arbeidet med å oppdatere innholdet på hver enkelt fangestedside, pågår kontinuerlig. Enda er det en del god del fangesteder som ikke er identifisert. "Type fangested" står da oppført som "ukjent". 

Fant du ikke svar på det du lurte på? Send oss en epost på post@fanger.no.