Trondheimsgislene (oktober 1942)

Under unntakstilstanden i Midt-Norge og Grane herred i oktober 1942 ble mange gisler arrestert. Disse var gisler for samfunnet. De fleste ble arrestert 7. oktober og ført til Falstad fangeleir 9. oktober.

Skrevet av Inger Fagerberg

Under unntakstilstanden ble en større gruppe mennesker arrestert og sendt til Falstad som gisler. Disse fangene satt som gisler for samfunnet, slik at de fungerte som et insentiv for at motstandsgruppene skulle slutte med sabotasje. 

Mange som ble tatt som gissel under unntakstilstanden hadde vært gisler tidligere samme år. Allerede i mars 1942 hadde 50 fremtredende menn fra Trondheim og Strinda blitt arrestert som reaksjon på sabotasjeaksjoner i Midt-Norge. 

Varigheten på fangenskapet varierte. Noen ble løslatt i november, mens andre slapp fri i løpet av desember. Noen satt på Falstad til januar 1943. 

 

Listen over relaterte personer er under utvikling og derfor ikke fullstending.