Transporten med "Monte Rosa" 19. november 1942

21 jødiske personer ble deportert med "Monte Rosa" 19. november 1942.

Skipet forlot Oslo havn natten mellom 19. og 20. november 1942. Jødene ombord hadde blitt arrestert i løpet av sommeren eller tidlig høst 1942. I motsetning til "Donau" som en uke senere gikk til Stettin, anløp "Monte Rosa" dansk havn, hvorfra fangene ble ført videre via flere steder i Tyskland inntil de ankom Auschwitz 4. desember. Alle mennene ble innregistrert som fanger ved ankomst til leiren. Ingen av dem kom til å overleve.