Transporten med "Gotenland" 25. februar 1943

"Gotenland"-transporten var den nest største transporten av jøder fra Norge under andre verdenskrig.

Skrevet av Thomas V.H. Hagen

Etter at "Donau" hadde forlatt Norge 26. november 1942, ble det planlagt for en ny deportasjon av jøder som ikke kom med i den første transporten. Jøder fra hele landet ble sendt til Oslo, de fleste til Bredtveit. 

"Gotenland" ankom Oslo havn 21. februar. To dager senere ble transporten planlagt på Victoria terrasse. Jøder som lå på sykehus ble overført til Bredtveit, der vaktholdet ble skjerpet. Dagen etter sørget politiinspektør Knut Rød for at 135 jøder ble "løslatt" på Bredtveit, og sendt med buss til Filipstadkaia, der "Gotenland" ventet. Av disse ble 132 ført ombord, sammen med 26 jøder som ble hentet fra Grini. Fangene ble holdt ombord i skipet i nesten ett døgn før "Gotenland" forlot Oslo.

Den 27. februar ankom "Gotenland" Stettin. Der ble de 158 fangene, hvorav 96 var kvinner og barn, lastet inn i togvogner og sendt til Berlin. Her ble fangene sendt til en tidligere synagoge i Moabit. Jødene fra Norge ble sendt videre med tog fra Berlin den 2. mars 1943. Toget besto av rundt 30 godsvogner med til sammen 1756 jøder, hovedsaklig tyske. Dagen etter kom transporten fram til Auschwitz.