Sparebanksaken i Mandal (1942)

I hvelvet i kjelleren under Mandal Sparebank produserte bankens ansatte den første kjente illegale avisa på Sørlandet. Avisa var navnløs. I februar 1942 raknet det, og hele bankpersonalet ble arrestert. Fire av de arresterte i saken omkom i tysk fangenskap.

Skrevet av Thomas V.H. Hagen

Personalet i Mandal Sparebank
Personalet i Mandal Sparebank (Rettighetshaver: Falt i det fri)

Det var i forbindelse med inndragningen av radioer fra august 1941 at de illegale avisene dukket opp over hele landet. Mange av de første avisene var såkalte "radioaviser", stensilaviser som kun inneholdt radioreferater og ikke noe eget redaksjonelt stoff. I Agder var det flere aviser som ble startet opp omtrent samtidig, i Risør, Tvedestrand, Arendal, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. Avisa i Mandal var trolig første ute.

Nesten alle med tilknytning til produksjon og distribusjon av den navnløse illegale avisa i Mandal, var ansatte i banken. Hvelvet hadde en strategisk beliggenhet med tanke på illegal radiolytting, ettersom mandalittenes radioer skulle innleveres og stues bort nettopp her! Produksjonen fortsatte inntil aktiviteten ble avslørt av Sipo i februar 1942. I alt ble rundt 30 personer arrestert, deriblant hele bankens personale på 14, hvorav elleve funksjonærer. Arrestasjonene skjedde i tre etapper. Olav Gundersen, senere ordfører i Mandal, ble tatt i siste pulje. Han visste at det kom til å skje, men valgte å ikke flykte, fordi han fryktet for hva som kunne skje med familien.

De første to månedene ble de arrestertes lønn utbetalt til de pårørende. For å være på den sikre siden, ba bankstyret advokat Rolf Risnes om å forhøre seg med Sipo om utbetalinger til funksjonærenes familier kunne fortsette, nå i form av et mindre beløp pr. husstandsmedlem hver måned, dekket av bankens midler. Risnes la saken fram for Sipo-sjef Rudolf Kerner på Arkivet og Johannes Lipicki, som var leder av avd. IV (Gestapo). De hadde ingen innvendinger mot dette. Allikevel besluttet Statspolitiet ganske raskt å stanse utbetalingene. Dette førte umiddelbart til at de arrestertes familier fikk store økonomiske vansker.  

En del av de arresterte i saken ble løslatt etter et års tid. Da de vendte tilbake til Mandal, fikk de ikke lov til å gjenoppta arbeidet i banken, med unntak av banksjef David Vogt. Etter freden kunne de tidligere ansatte i banken som hadde vært i fangenskap, settes inn igjen i sine gamle stillinger. Tre av de som vendte tilbake fra opphold i konsentrasjonsleir, og som var sterkt svekket fysisk og psykisk, fikk permisjon fram til gjeninntredelse 1. august 1945.

Fire av de arresterte i saken mistet livet i fangenskap: banksjef David Vogt (etter å ha blitt arrestert for annen gang i 1944), bankfunksjonær Nils Endresen Nilsen og to andre personer som ble arrestert i tilknytning til saken: Lars Olsen Rølland og Karstein Jakobsen.