Sovjetiske krigsfanger i Sipo-varetekt

Blant de 100 000 sovjetiske krigsfangene i Norge ble en del overtatt av det tyske sikkerhetspolitiet og innsatt i fengsler og leirer sammen med norske fanger.

Skrevet av Thomas V.H. Hagen

Omkring 100 000 sovjetiske krigsfanger ble sendt til Norge som slavearbeidskraft etter det tyske angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941. På folkemunne ble de kalt "russerfanger", men de kom fra hele Sovjetunionen. Majoriteten var russere, men mange kom fra ukrainske, polske, litauiske og hviterussiske områder. Noen hadde jødisk bakgrunn.

Det kunne være mange grunner til sovjetiske krigsfanger ble overtatt av Sipo og satt inn i fengsler og leirer som i utgangspunktet var beregnet på norske fanger. Her kunne de sovjetiske krigsfangene havne på samme celle, rom eller brakke som norske fanger. Mange tidligere norske fanger avga vitneforklaringer etter krigen der de fotalte om møter og bekjentskap med sovjetiske fangekamerater. De sovjetiske fangene var likevel underlagt et ganske annerledes regime, og de ble mange steder behandlet enda mer brutalt enn sine norske medfanger. Mange steder i Norge utførte Sipo henrettelser av sovjetiske fanger. Årsaken til at disse fangene ble tatt ut av de mer ordinære leirene for utenlandske krigsfanger, som det stort sett var Wehrmacht som hadde ansvaret for, kunne være f.eks. arbeidsnekt, tyveri, fluktforsøk eller mistanke om oppvigleri eller politisk agitasjon.

Behandlingen av dette temaet i krigsforbrytersakene i Norge etter 1945, falt i skyggen av tyske forbrytelser som var rettet mot norske borgere.

Der det fins skriftlig dokumentasjon på at Sipo satte inn sovjetiske krigsfanger i fengsler og leirer i Norge, vil de bli forsøkt inkludert i denne databasen, så langt det er mulig.