Sachverhalt IV 1 b

"IV 1 b" var betegnelsen som ble brukt av Sipo for personer som var mistenkt for deltakelse i Milorg.

På fangekortene fra for eksempel Møllergata 19 opptrer denne betegnelsen i rubrikken Sachverhalt (saksforhold). 

Denne betegnelsen skriver seg fra siste del av krigen.