Russerhula i Stange (1942)

Våren 1942 ble flere russiske krigsfanger på flukt hjulpet av lokalbefolkningen på Stange. Krigsfangene hadde rømt fra toget på vei nordover idet det passerte Stange. To av krigsfangene ble gjemt i en hule som senere fikk navnet "Russerhula" i Stange. De to fikk hjelp til å komme seg over grensa, men etter flukten fulgte en større opprulling i Stange. 32 personer ble arrestert, hvorav 21 av dem ble sendt til Tyskland. 8 av dem døde i tysk fangenskap.

Skrevet av Inger Fagerberg

Fotografi av innsiden av russerhula i Stange, avfotografert mellom 1959 og 1971.
Fotografi av innsiden av russerhula i Stange, avfotografert mellom 1959 og 1971. (Rettighetshaver: Egil M. Kristiansen / Anno Domkirkeodden)

I april 1942 gikk det hyppige tog med russiske krigsfanger fra Oslo på vei nordover. Under stigningen fra Mjøsa opp til Stange fikk togene dårlig fart, og i de nærmest stillestående partiene så flere krigsfanger muligheten til å bryte løs planker fra vognene og flykte. Mange russiske krigsfanger forsøkte å rømme på denne måten, men det finnes ingen eksakte tall på omfanget. 19. april 1942 skal en pulje på opptil hundre russiske krigsfanger ha rømt på denne måten. De fleste ble raskt tatt til fange igjen, men flere kom seg unna. Med hjelp av lokalbefolkningen fikk fangene klær, mat og gjemmesteder. Flere russiske krigsfanger klarte å flykte til Sverige på denne måten. 

I 1942 ble rundt  50 personer fra Hedmarken arrestert for å ha hjulpet russiske krigsfanger på flukt. Noen ble arrestert allerede i april 1942, men den største opprullingen skjedde etter at Kristoffer Hansen ble arrestert 25. august 1942. Under storopprullingen ble 32 personer fra Stange arrestert. 

Kristoffer Hansen og sønnen Magne Hansen kom en dag over to russiske fanger i skogen Tallbarroa. De to var sannsynligvis del av gruppen rømlinger fra 19. april. De ble gjemt i en hule under to steiner, hvor de skulle gjemme seg til det var trygt å ta de videre til Odalen og senere til Sverige. Fangene var i dårlig forfatning, og måtte pleies før de kunne reise videre. Hansen-familien hadde imidlertid ikke nok mat til å ta seg av både fangene og seg selv. Kristoffer spurte derfor venner han stolte på om hjelp. Slik ble mange på stange inolvert i å hjelpe de rømte fangene, med klær, mat, drikke eller penger til å kjøpe dette. 

Etter flere uker i hula var de to rømlingene klare for å reise videre. Kristoffer Hansen overleverte de russiske krigsfangene til Per Hansen Nyland, som fikk de over grensa. Like etter at krigsfangene kom seg over til Sverige, skjedde det lite. Men 25. august 1942 ble Kristoffer Hansen arrestert, sannsynligvis etter at han hadde blitt angitt. Han ble tatt med en liste på 32 personer fra Stange. Denne lista hadde Kristoffer skrevet, muligens i et forsøk på sikre en form for påskjønnelse for hjelperne etter krigen. På den stod blant annet navnet på sønnene hans, Magne og Kåre Hansen

Som følge av lista fulgte en serie med arrestasjoner. 32 personer fra Stange ble arrestert i saken, både personer som faktisk var involvert og personer som ikke hadde noe med det å gjøre. Kristoffers sønner, Magne, Kåre og Årfinn, var blant de arresterte.

Også grenselosene i Odalen ble arrestert. Aasmund Fredriksen ble arrestert 29. august, Per Hansen Nyland 1. september og Per Mariussen Ringkilen 3. september.

Av de 32 arresterte stangesokningene, ble 21 sendt til Tyskland. 8 døde under fangenskapet. Disse var Kristoffer Hansen, Arne Hushagen, Ludvig Høgsveen, Olav Karstensen, Christian Lund, Halvor Lund, Kåre Vestby Hersjøen og Magnus Østvold. I tillegg ble de tre odølingene også sendt til Tyskland. Per Hansen Nyland døde i Neuengamme 7. april 1945.

I 2015 reiste Stange kommune et minnesmerke ved Russerhula (se Bilder), med navnet på de 8 fra Stange som døde i tysk fangenskap.