Kulturarbeidere i fangenskap

En rekke kunstnere og andre kulturarbeidere ble arrestert under andre verdenskrig. Dette var et direkte resultat av den tyske okkupasjonsmaktens og NS sitt forsøk på ensretting av kulturlivet, som møtte på atskillig motstand i ulike former.

Skrevet av Thomas V.H. Hagen

Huskonsert på Lillehammer
Huskonsert på Lillehammer (Rettighetshaver: Falt i det fri)

Illustrasjonen viser folk som er på vei til eller fra en illegal huskonsert på Lillehammer under krigen. Noe av kulturlivet gikk under jorden, mens andre deler av det fortsatte til tross for sensur og propaganda.

I denne sammenheng skiller vi ikke mellom kulturarbeidere og kunstnere som ble arrestert på grunn av yrkesmotstand og de som ble arrestert av andre grunner. Mange var involvert i organisert sivil eller militær motstand som ikke direkte hadde noe med deres kulturelle eller kunstneriske virke å gjøre.  

Nedenfor fins en foreløpig liste over kulturarbeidere og kunstnere som tilbrakte tid i fangenskap. Denne vil oppdateres fortløpende og utvides etter hvert. De som hittil er tatt med, omfatter alle fanger som er registrert med yrke innen det litterære feltet (forfattere og ansatte i forlagsbransjen), film og kino (regissører, filmfotografer, klippere, filmsensorer, produsenter, kinoeiere og kinoansatte), teater (skuespillere, instruktører, teatersjefer), musikk (komponister, musikkpedagoger, utøvende kunstnere og instrumentmakere) og billedkunst (kunstmalere, billedhuggere, tegnere og illustratører).  

Dersom du har opplysninger om kulturarbeidere i fangenskap under andre verdenskrig, ta gjerne kontakt med oss.