Kommunistaksjonen i Kristiansand, Vennesla og Evje (1942)

I august 1942 ble den kommunistiske "Lumber-gruppa av NKP" rullet opp av Sipo i Kristiansand. Deretter fulgte arrestasjoner i Vennesla og Evje. De fleste som ble arrestert i gruppa ble sendt til konsentrasjonsleirer i Tyskland.

Skrevet av Kim Bredesen

I Kristiansand hadde en kommunistisk motstandsgruppe base ved fabrikken Lumber i Vågsbygd. Denne gruppen var del av et landsdekkende kommunistisk nettverk tilknyttet en sentral ledelse i Oslo. Gruppen i Kristiansand hadde også medlemmer fra den norske arbeiderbevegelsen.  

Lumbergruppen arbeidet på tre områder. En militærgruppe ga opplæring i hvordan sabotasjeaksjoner kunne utføres. De hadde planer om å gjennomføre slike aksjoner mot den tyske hærens transportapparat og mot skip og industrianlegg. Det fantes også en sosialgruppe som samlet inn penger for å bistå pårørende av arresterte.

En egen pressegruppe utga den illegale avisa Frihet fra sommeren 1941 til august 1942, under ledelse av Odd Winther Fredriksen. Det ble produsert i et trykkeri, plassert i et fingert snekkerverksted. Avisen ble først hektografert på en hjemmelaget hektografmasse, siden ble den stensilert.

Avisa kom ut i rundt 200 eksemplarer. Dette var en lokal utgave av hovedorganet til NKP. Mesteparten av det redaksjonelle innholdet kom fra Oslo, men det ble også trykket saker som var produsert lokalt. Avisa ble distribuert østover mot Arendal hver uke, men også i Vennesla og Evje, hvor gruppen hadde forgreininger. Pressegruppen distribuerte også anti-fascistiske plakater.

Nærmest samtlige av medlemmene i dette nettverket i Kristiansand, Evje og Vennesla ble arrestert i august 1942. En av de som ble tatt, Reidar Bjaarstad, var også med i Eichingergruppen, noe som førte til at Gestapo fikk oversikt over begge motstandsgrupperingene. 

52 medlemmer av det kommunistiske motstandsnettverket i Kristiansandsdistriktet havnet til slutt i fangenskap utenfor Norge.