Amerikanske statsborgere interneres

Amerikanske statsborgere i Norge ble internert på Grini i oktober 1942. De fleste slapp ut etter kort tid.

Skrevet av Thomas V.H. Hagen

Da Norge ble okkupert, befant det seg en god del amerikanske statsborgere i landet, som fikk vanskelig med å komme seg hjem igjen til USA. Etter at USA kom med i krigen på alliert side, ble amerikanske borgere sett på som en trussel i tyskokkuperte land, så også i Norge. I USA ble tyske soldater og marineoffiserer internert etter Pearl Harbor i desember 1941. Høsten 1942 kom den tyske okkupasjonsmakten i Norge på ideen om å tvinge fram frigivelse av tyskere i amerikansk fangenskap, gjennom en utveksling med tilfangetatte amerikanske borgere fra Norge. Dette var bakgrunnen for at personer med amerikansk statsborgerskap ble tatt som gisler i Norge i oktober 1942. Over hundre ble sendt direkte til Grini.

De mannlige fangene ble isolert i brakke 2 og 3, mens de kvinnelige ble innsatt på kvinneavdelingen.  

Selv om det store flertallet ble løslatt etter 1-2 uker, ble noen få sendt videre til interneringsleirer utenfor Norge.