Bergen kretsfengsel

Bergen kretsfengsel

FengselRådstuplass 8, Bergen, Hordaland, Norge

Kretsfengselet i Bergen lå i Rådhuskvartalet i sentrum av byen. Herfra ble fanger hentet opp til Gestapo-hovedkvarteret i Veiten 3 for avhør.

Bergen kretsfengsel ble bygd i 1860-årene, i en periode da en rekke nye distriktsfengsler og rettbygninger ble reist i landet. Typisk var at fengselet skulle ligge i direkte tilknytning til rettslokalet. Bergen kretsfengsel var forbundet med tinghuset med en gangbro. Fengselsbygningen besto av i underkant av 60 eneceller, korridor med gallerier, vifteformet luftegård og verksteder. 

Bergen kretsfengsel ble nedlagt i 1990 og bygningen er i dag fredet.