Kristiansand (Kristiansand kretsfengsel og Arkivet)

FengselKristiansand, Vest-Agder, Norge

I Kristiansand var det flere steder der fanger oppholdt seg. De fleste fangene passerte Kristiansand kretsfengsel. Det tyske sikkerhetspolitiet (Sipo) hadde sitt eget Hausgefängnis (husfengsel) i hovedkvarterene først i Østre Strandgate og deretter på Arkivet. På Odderøya fantes et militærfengsel. Kretsfengselet hadde også en egen avdeling på Dollhuset.

Det er sparsomt med skriftlig kildemateriale om fangene alle andre steder enn på Kretsfengselet, fordi Sipo greide å tilintetgjøre alt av sine protokoller på Arkivet før kapitulasjonen.

Fangestedet Kristiansand kan derfor bety ett eller flere av de nevnte stedene.

Der det er mulig å dokumentere opphold på Arkivet og Odderøya, vil vi oppdatere fangeprofilene fortløpende.