Oslo

UkjentOslo, Norge

Fangestedet Oslo er en samlepost for ukjent fangested i Oslo.

Personene som er listet ut nedenfor har det til felles at de har vært fanger på udokumentert sted i Oslo. Etter hvert som dokumentasjon vil foreligge, vil det bli færre navn i listen nedenfor.

Det var en rekke steder i Oslo og Aker hvor personer ble holdt fanget under andre verdenskrig. Møllergata 19 var Sipo og SD sitt sentrale fengsel; i tillegg passerte mange fanger Sipo/SD-hovedkvarteret i Victoria Terrasse. På Akershus festning satt mange fanger i påvente av deportasjon eller dødsdom. Oslo kretsfengsel i Åkebergveien hadde både en norsk og en tysk avdeling. NS-myndighetene disponerte selv over Bredtveit fengsel. Videre ble mange personer anbrakt på mer tilfeldige steder i forbindelse med arrestasjon og innledende forhør (privatboliger, offentlige bygninger, militærforlegninger, hoteller osv.); det er å anta at en del slike steder også er representert under samleposten Oslo